6.4.2024 - GP A U11, Galanta

20. 3. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U11 v bedmintone

Organizátor:  Badminton club Galanta

Miesto konania:  Mestská športová hala Galanta, Ulica Kpt. Nálepku 737, Galanta

Dátum konania:  6.4.2024 - sobota

Právo účasti:  všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U11, registrovaní v SZBe podľa Rozpisu súťaží Grand Prix, článku 3 (právo štartu má 32 chlapcov a 32 dievčat na základe redukovaného rebríčka dvojhry chlapcov a dievčat)

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu bcgalanta@gmail.com najneskôr dňa 4.4.2024 do 16:00 hod. (vrátane). Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca:  Tomáš Ondrovič

Hrací systém:  švajčiarsky herný systém

Disciplíny:  dvojhry

Nasadenie:  podľa priebežných slovenských rebríčkov U11 k 1.3.2024

Košíky:  vlastné, v schválenom poradí SZBe (Kawasaki TEAM 1, Kawasaki CLUB 6E, Kawasaki CLUB 8E, Kawasaki KING KONG 500 – hybrid

Úbor:  primeraný športový úbor vhodný do interiérových športových zariadení

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu

Štartovné:  10.-€ za hráča

Informácie:  Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, bcgalanta@gmail.com

Časový program:
kontrolná prezentácia: 8:45 – 9:00 hod.
zahájenie:                           9:15 hod.

Ceny:   prví traja v každej disciplíne obdržia trofeje, medaily a diplomy

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe a ani organizátor turnaja nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

V Galante, 15.3.2024
Tomáš Ondrovič
predseda BC Galnata

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov