2.4.2024 - GP C U11, U13, U15, U17 a U19 Spišská Nová Ves (Majstrovstvá okresu)

21. 3. 2024

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U11, U13, U15, U17 a U19
Majstrovstvá okresu Spišská Nová Ves

Usporiadateľ:  BK ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Miesto konania:  telocvičňa  ZŠ,  2 kurty (v blízkosti Mestskej športovej haly)

Dátum konania:  2.4.2024 - utorok

Prezentácia:
U11, U13 a U15:   8:15 – 8:35 hod.
U17 a U19:           10:45 -11:00 hod.

Žrebovanie:
U11, U13 a U15:   8:35 hod.
U17 a U19:           11:00 hod.

Zahájenie:
U11, U13 a U15:    8:45 hod.
U17 a U19:            11:00 hod.

Právo účasti:  registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, U13, U15, U17 a U19 z klubov okresu Spišská Nová Ves

Prihlášky:  prihlášky do štvrtka 28.3. 2024, mailom, cez https://registracia.sportsystem.sk/

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné:  3.-€/ kategória

Košíky:  vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny:  dvojhry

Herný systém:  podľa počtu prihlásených

Nasadenie:  podľa  priebežných rebríčkov U11, U13, U15, U17 a U19  k 1.3. 2024

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca:  Mgr. Jozef Bakó

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Informácie:  tel.: 0908 578 900, mail: bakojozefsnv@gmail.com 

Vstup do telocvične len v športovej obuvi !

Sp. Nová Ves, 19.3.2024
Mgr. Jozef Bakó
ZŠOK Sp. Nová Ves

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov