13.4.2024 - GP A U15 Dolný Kubín

5. 4. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U15 v bedmintone

Organizátor:  Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín

Miesto konania:  Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty), GPS: 49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania:  13.4.2024 (sobota)

Právo účasti:  všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U15 podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti  na turnajoch Grand Prix.

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 11.4.2024 do 16:00 hod. mailom na adresu:       spdk.bedminton@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu. Podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 11. Podmienky účasti na turnaji, pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach !!!

Vrchný rozhodca:  Jozef Vešelényi

Disciplíny:  mix, dvojhry

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie:  podľa priebežných rebríčkov SZBe U15 k 1.3.2024

Košíky:  vlastné, v schválenom poradí SZBe, Kawasaki TEAM 1, Kawasaki CLUB 6E, Kawasaki CLUB 8E, Kawasaki KING KONG 500 (hybrid)

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodcov určí vrchný rozhodca turnaja

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:  8.- €/ hráč za disciplínu

Informácie:  Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Časový program:
8:00 - 8:15 hod. - prezentácia
8:20 hod. - losovanie
8:30 hod. - zahájenie (mix)

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Dolný Kubín, 4.4.2024
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov