27.-28.4.2024 - GP A U19 Bratislava

12. 4. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A staršieho dorastu v bedmintone

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania:  Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka  https://scdubravka.sk

Dátum konania:  27.-28.4.2024 (sobota, nedeľa)

Právo účasti:  všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U19 podľa Rozpisu súťaží pre rok 2024

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 25.4.2024 do 16.00 hodiny emailom na adresu: filip.guldan51@gmail.com . Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať.

Vrchný rozhodca:  Matúš Sýkora

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie vo dvojhre

Nasadenie:  podľa priebežných slovenských rebríčkov U19 k 1.3.2024

Loptičky:  vlastné len pierkové Kawasaki TEAM 1

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:  8.-€ za každú disciplínu

Informácie:  Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program:
sobota:
prezentácia:     8:15 – 8:45 hod.
losovanie:         8:45 hod.
zahájenie:         9:00 hod. mix
nedeľa:
semifinále dvojhier a všetky finále o 9:00 hod.

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 11.4.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov