25.4.2024 - GP C U15, Trebišov

12. 4. 2024

P R O P O Z Í C I E
turnaja Grand Prix C U15 v bedmintone

Organizátor:  BKT Trebišov

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ na Komenského ul. v Trebišove.

Dátum konania:  25.4.2024 – štvrtok

Právo účasti:  všetci hráči z kategórií starších žiakov U15 (nar. v rokoch 2010 a 2011) a mladších žiakov U13 (nar. v rokoch 2012 a 2013), prihlásení do stredy 24.4.2024 – 19:00 hod. Hráči, ktorí do určeného termínu nebudú prihlásení, nemôžu na turnaji hrať.

Prihlášky:  elektronicky cez portál https://registracia.sportsystem.sk/, prípadne na e-mail: trebinton@gmail.com, telefón: 0905 545 744

Riaditeľ turnaja: PhDr. Ján Chovanec, PhD.

Vrchný rozhodca:  Mgr. Martin Jeňo

Disciplíny:  MIX, DM, DŽ, ŠM, ŠŽ

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku (prípadný iný alternatívny systém podľa počtu hráčov)

Nasadenie:  podľa priebežného rebríčka starších žiakov U15 k 01.03.2024.

Loptičky:  1. podľa predpisov SZBe a prípadne 2. podľa vzájomnej dohody.

Úbor:  športový úbor podľa predpisov SZBe.

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom.              

Štartovné:  6.-€ za každú disciplínu

Časový program:
15:15 hod. - prezentácia
15:45 hod. - začiatok turnaja          

Nariadenie:  trénerom, sprievodcom-rodičom a aktuálne nehrajúcim hráčom sa počas turnaja nepovoľuje voľný pohyb na ploche medzi ihriskami. Tréneri a rodičia môžu usmerňovať svojich hráčov len z miesta na strane svojho zverenca, a to pri pozdĺžnych čiarach medzi ihriskom a stenami telocvične. V prípade porušenia tohto nariadenia môžu organizátori – riaditeľ a vrchný rozhodca turnaja – po druhom napomenutí vylúčiť previnilca z hracej plochy haly do ukončenia turnaja.

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Trebišov, 9.4.2024
PhDr. Ján Chovanec, PhD.
BKT Trebišov

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov