20.4.2024 - GP C U13, U17 Lendak

14. 4. 2024

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U13 a U17 v bedmintone

Usporiadateľ:  BK ZŠ Lendak

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ - 3 kurty

Dátum konania:  20.4.2024 - sobota

Právo účasti:  registrovaní hráči s právom štartu v kat. U13 a U17, registrovaní v SZBe

Prihlášky:  predbežné prihlášky do štvrtka 17.4.2024

Informácie:  e-mail: stefon@centrum.sk, tel.: +421 905 874 240

Prezentácia:  8:25 - 8:45. hod.

Žrebovanie:  8:45 hod.

Zahájenie:  9:00 hod.

Košíky:  vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny:  dvojhry

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné:  5.-€

Herný systém:  podľa počtu prihlásených

Nasadenie:  podľa priebežných rebríčkov U13 a U17 k 1.4.2024

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca:  Mgr. Štefan Suchanovský

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Vstup do telocvične len v športovej obuvi !

Lendak, 8.4.2024
Mgr. Štefan Suchanovský
BK ZŠ Lendak                                                                                                                                                                  

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov