Prihlášky na organizáciu hlavných podujatí na 2.polrok sezóny 2024

22. 5. 2024
Uzávierka prihlášok na organizáciu najvýznamnejších podujatí na 2.polrok sezóny 2024 (Majstrovstvá SR a 4. celoslovenské turnaje GP A), je v nedeľu 2.6.2024. Prihlášky je nutné zaslať na adresu predsedu ŠTK: stk@bedminton.sk. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebude ŠTK akceptovať.

Pri organizovaní súťaží je usporiadateľ povinný dodržať predpísané podmienky, ktoré sú uvedené v Rozpise súťaží. V prihláške k usporiadaniu súťaže je potrebné uviesť, v akých podmienkach, a v ktorej hale (telocvični) sa klub zaväzuje súťaž usporiadať. Okrem prehlásenia o splnení povinných podmienok je možné uviesť výhody, ktoré klub ponúka nad rámec povinných podmienok pre súťaže M SR a GP A. Po uzávierke prihlášok bude ŠTK SZBe rokovať o pridelení súťaží a bude sa rozhodovať na základe zaslaných ponúk klubov a úrovne súťaží usporiadaných klubmi v minulosti.

V prílohe nájdete termíny hlavných podujatí na 2. polrok sezóny 2024.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov