8.6.2024 - GP C U13, U17 a U19 Spišská Nová Ves

24. 5. 2024

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja Grand Prix C U13, U17 a U19

Usporiadateľ:  BK ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Miesto konania:  telocvičňa  ZŠ,  2 KURTY (v blízkosti Mestskej športovej haly)

Dátum konania:  8.6.2024 (sobota)

Informácie:  tel.: 0908 578 900, mail:  bakojozefsnv@gmail.com 

Prezentácia:  U13: 8:25 – 8:45 hod., U17 a U19: 10:45 - 11:00 hod.

Žrebovanie:  U13: 8:45 hod., U17 a U19: 11:00 hod.

Zahájenie:  U13: 9.00 hod., U17 a U19: 11:20 hod. (resp. po ukončení kat. U13)

Právo účasti:  všetci včas registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U13, U17 a U19

Prihlášky:  prihlášky do štvrtka 6.6.2024 (do 23:00), cez https://registracia.sportsystem.sk/ alebo mailom na: bakojozefsnv@gmail.com

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné:  5.-€

Košíky:  vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny:  dvojhry

Herný systém:  podľa počtu prihlásených hráčov

Nasadenie:  podľa  priebežných rebríčkov U13, U17 a U19  k 1.5. 2024

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca:  Mgr. Jozef Bakó

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do telocvične len v športovej obuvi !

Sp. Nová Ves, 24.5.2024
Mgr. Jozef Bakó
ZŠOK Sp. Nová Ves

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov