7.6.2024 - GP C U17, Bratislava

28. 5. 2024

P R O P O Z Í C I E
oblastného turnaja Grand Prix C mladšieho dorastu v bedmintone

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania:  Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka: https://scdubravka.sk

Dátum konania:  7.6.2024 (piatok)

Právo účasti:  všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U17

Prihlášky:  prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 1.6.2024

Vrchný rozhodca:  Filip Guldan

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, všetky disciplíny sa budú hrať na jeden set do 15 bodov

Nasadenie:  podľa priebežných slovenských rebríčkov U17 k 1.5.2024

Loptičky:  vlastné v schválenom poradí

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:  6.-€ za disciplínu

Informácie:  Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program:
prezentácia:         15:40 – 15:50 hod.
losovanie:             15:50 hod.
zahájenie:             16:00 hod. mix                                                                                                  

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 26.5.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov