Zmena sídla SZBe

14. 7. 2015
Oznamujeme Vám, že na poslednej Členskej konferencii, ktorá sa konala 7.júna 2015 v Banskej Bystrici bola odsúhlasená zmena sídla SZBe z Bratislavy do Prešova.

Aktuálna adresa Slovenského zväzu bedmintonu je teda:

SZBe

Slovenská 19

080 01, Prešov

V prípade akejkoľvek korešpondencie kontaktujte prosím zväz na tejto adrese. Ďakujeme.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov