Začni s bedmintonom: „Šanca hrať pre každé dieťa“

10. 1. 2020
Shuttle time je program Svetovej bedmintonovej federácie (BWF), ktorý si každým rokom získava čoraz väčšiu obľubu ako u žiakov, tak aj u učiteľov.
Shuttle time, alebo ako hovoríme u nás projekt Začni s bedmintonom, je určený pre učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách na celom svete. Aktuálne sa na projekte podieľa všetkých päť kontinentov: Afrika (17 krajín), Ázia (25 krajín), Európa (27 krajín), Oceánia (8 krajín), Panamská Amerika (23 krajín), pričom učebné osnovy a plány programu Shuttle time (Učiteľský manuál a Plány lekcií) sú dostupné v 17 jazykoch.

Shuttle time v skratke

Svetová bedmintonová federácia (BWF) projekt Shuttle time (Začni s bedmintonom) rozbehla v roku 2012. Na Slovensku ho realizujú školitelia Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) a cieľom programu je urobiť z bedmintonu jeden z najpopulárnejších športov na školách. Program je pritom zostavený tak, aby pomáhal učiteľom rozvíjať ich zručnosti, vedomosti a sebadôveru pri plánovaní a implementácii bezpečných a zábavných hodín bedmintonu. Projekt nemá za úlohu vyškoliť učiteľov na bedmintonových trénerov ale ukázať im, ako bedminton na školách učiť.

Bedminton = ideálny školský šport

Školský bedminton má za cieľ zapojiť do športovania čo najviac detí, čo sa darí aj vďaka tomu, že ako šport je vhodný pre chlapcov aj pre dievčatá. Je bezpečný, nekontaktný a je v súlade s učebnými osnovami telesnej výchovy na školách. Zároveň rozvíja základné športové zručnosti ako napríklad koordináciu zraku a rúk, techniku hádzania a chytania, stabilitu a rovnováhu, rýchlosť a pohyblivosť, skoky a dopady ako aj znalosť taktiky a rozhodovania sa. Učitelia, ktorí absolvujú kurz  nemusia mať predošlé skúsenosti s bedmintonom, stačí, že vyučujú deti na hodinách telesnej výchovy alebo športu. Celý program sa uzatvára deťmi. Cviky a aktivity v programe Začni s bedmintonom sú určené pre deti od 5 do 15 rokov.

Prečo bedminton?

Od roku 1992 je Olympijským športom, ktorý je globálne praktizovaný na všetkých úrovniach. Je dostupný pre všetky vekové kategórie a ľudí s akýmikoľvek schopnosťami, je športom pre život. Zo sociálneho hľadiska môžeme povedať, že chlapci a dievčatá, alebo muži a ženy môžu spolu hrať a súťažiť. Bedminton taktiež podporuje zdravý životný štýl.

Exkluzívny materiál

Na školeniach je učiteľom rozdaný materiál, vďaka ktorému lepšie porozumejú bedmintonu, budú vedieť plánovať hodiny a poskytnú deťom bezpečné a zábavné strávené chvíle s bedmintonom. Učiteľský manuál a 22 plánov lekcií sú knihami, v ktorých nájdu všetky potrebné informácie či už o projekte ale aj o bedmintone. Celý program je rozdelený do štyroch častí alebo úrovní a každá z nich stavia na zručnostiach získaných v predchádzajúcich lekciách a predstavuje vyššiu úroveň, teda komplexnejšie prvky. Okrem materiálov, ktoré sú účastníkom rozdané na školení Vám k programu ponúkame aj voľne dostupnú mobilnú aplikáciu (MA), ktorou môžete v plnom rozsahu nahradiť knižné publikácie Shuttle Time, konkrétne Učiteľský manuál a Plány lekcii či videá. MA Vám uľahčí, zjednoduší a zrýchli prístup k programu Začni s bedmintonom. Umožní Vám individuálne sa učiť základy bedmintonu kedykoľvek a kdekoľvek, pomôže získať a overiť si požadovanú informáciu, cvik či video. 

Začni s bedmintonom na Slovensku

Program sa na Slovensku realizuje od roku 2013 a teší sa veľkému počtu zapojených škôl. V roku 2013 viedol školenia Mariána Dirga, v roku 2014 prevzala štafetu Zuzana Rajdugová, no v roku 2015 sme už mali v zálohe troch školiteľov (Marián Šulko, Michal Matejka a Júlia Poláčková), ktorí pokrývali celé Slovensko. V roku 2016 pribudla do tímu aj Jana Čižnárová.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov