Projekt U15 2021/2022

2. 5. 2022

22.3.59 (06.12.2022)

VV schvaľuje doplnenie Aleša Koščáka a Liliany Šarlayovej do zoznamu talentovanej mládeže v Projekte U15.

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov