ZsB: Stretneme sa v Trenčíne

21. 9. 2023
Slovenský zväz bedmintonu pokračuje v celosvetovom programe Shuttle time a 24.októbra organizuje jednodňové školenie projektu Začni s bedmintonom, ktoré sa uskutoční v športovom centre M-ŠPORT v Trenčíne.

Shuttle time je určený pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorého cieľom je predstaviť učiteľom bedminton ako vhodný školský šport a poskytnúť im zjednodušený návod, ako bedminton vyučovať.

Aktivity v programe rozvíjajú všeobecné pohybové zručnosti a schopnosti, medzi ktoré patrí napríklad koordinácia zraku a rúk, technika hádzania a chytania, rýchlosť a stabilita, skoky a dopady či rozhodovanie a taktika.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke, kde sa nachádza aj odkaz na prihlasovací formulár.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov