SZBe

SZBe - štátny účet 02/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Správy ŠTK č.2
Uznesenia VV - február
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca február 2020.
Uznesenia VV - január
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca január 2020.
SZBe - štátny účet 01/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
SZBe - štátny účet 12/2019
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Zoznam oprávnených osôb na prihlasovanie hráčov na turnaje GP A a O U11-U19
Uznesenia VV - december
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca december 2019.
Vrchní rozhodcovia na prvú polovicu sezóny 2020
Správy ŠTK č.1 s Rozpisom súťaží pre súťažný ročník 2020
50 rokov bedmintonu na Slovensku
Knižná publikácia.
Aktuálne zmeny turnajov v termínovom kalendári 2020
Termínový kalendár na 1.polrok 2020
Bedmintonový turnaj pre deti
Zoznam zakázaných látok a metód 2020
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Novoročný turnaj EFFORT Club
Postup pri používaní Tournament Planneru
strana: 1   novšie   staršie