SZBe

SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca január 2024.
Informácia o možných nastaveniach software Tournament Planner v prípade súťaže v skupinách (Round Robin).
Najlepšie umiestnenia slovenských hráčov v svetových rebríčkoch. Štatistika je spracovaná zo svetových rebríčkov 2006-2022, svetové rebríčky do roku 2006…
22.9.2022
Za celých 60 rokov existencie organizovaného bedmintonu na Slovensku sa doteraz bohužiaľ ani jednému slovenskému hráčovi nepodarilo získať medailu z najvyšších…
Súťažný bedminton sa zrodil na Slovensku nezávisle v dvoch centrách - v Košiciach a Žiline.
Formulár
16.2.2021
Formulár
Formulár
Formulár
Formulár
strana 1 / 4
1 2 3 4

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov