Dokumenty

Správy ŠTK č.3 s upravenými článkami v Rozpise súťaží
Správy ŠTK č.2
Zoznam oprávnených osôb na prihlasovanie hráčov na turnaje GP A a O U11-U19
Vrchní rozhodcovia na druhú polovicu sezóny 2020
Správy ŠTK č.1 s Rozpisom súťaží pre súťažný ročník 2020
50 rokov bedmintonu na Slovensku
Knižná publikácia.
Zoznam zakázaných látok a metód 2020
Postup pri používaní Tournament Planneru
Súťažný poriadok 2020
Bodovacia tabuľka turnajov M-SR a Grand Prix
Klasifikačný poriadok
Prestupový poriadok
Stanovy slovenského zväzu bedmintonu
Stanovy nadobudli platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 19.07.2020. Zároveň dňom registrácie strácajú platnosť stanovy registrované pod číslom VVS/1…
Prihlasovací formulár na turnaje GP A a M SR
Zoznam trénerov
Aktuálny zoznam trénerov platný k 1.septembru 2020 nájdete v prílohe.
Zoznam rozhodcov
Aktuálny zoznam rozhodcov platný k 1.júnu 2020 nájdete v prílohe.
Trénerský poriadok
Losovací manuál
Postup pri losovaní turnaja GP, platný od 1.1.2018.
Rozhodcovský poriadok
Variabilné symboly platieb
strana: 1   novšie   staršie